Lessons

Pastor Ben Casimiro
January 10, 2014

Lesson 2: Pagdisipulo sa pamamagitan ng Metapora

+

Lesson 2: Pagdisipulo sa pamamagitan ng Metapora
January 10, 2014

Lesson 12: Ang labanan sa Langit tungkol sa Karakter ng Dios

+

Lesson 12: Ang labanan sa Langit tungkol sa Karakter ng Dios
December 13, 2013

Lesson 11: Ang ating mensahe ayon sa Propesiya

+

Lesson 11: Ang ating mensahe ayon sa Propesiya
December 13, 2013

Lesson 10: Ang Panghuling Araw ng Pagtubos

+

Lesson 10: Ang Panghuling Araw ng Pagtubos
December 13, 2013

Lesson 09: Ang Paghuhukom bago dumating si Jesus

+

Lesson 09: Ang Paghuhukom bago dumating si Jesus
November 8, 2013

Lesson 05: Ang Pagtubos, Handog para sa Paglilinis

+

Lesson 05: Ang Pagtubos, Handog para sa Paglilinis
October 23, 2013

Lesson 04: Mga aral mula sa Santuario

+

Lesson 04: Mga aral mula sa Santuario
October 18, 2013

Lesson 03: Mga Handog

+

Lesson 03: Mga Handog
October 14, 2013

Lesson 02: Langit sa Lupa

+

Lesson 02: Langit sa Lupa
October 14, 2013

Lesson 01: Ang Santuario sa Langit

+

Lesson 01: Ang Santuario sa Langit

Page 1 of 3